youtube linkedin twitter linkedin
 
 

De leden van de koplopersgroep voor ketensamenwerking zijn de initiatiefnemers van Lincubator; het zijn de ‘Fouding Parents’ van dit innovatieve project. Hier stellen de ‘Founding Parents’ zich voor.

Jan van den Berg Jets Eigen Haard

“We gaan nu echt vernieuwen”

Alfred van den Bosch | De Alliantie

“Als we veel willen veranderen dan moeten we buiten de gebaande paden durven gaan. Zulke mensen hebben we nodig, doe daarom mee aan Lincubator.”

Mario Broos | AM

“Radicaal anders! Omdat de belangrijke problemen van vandaag niet zijn op te lossen binnen de structuur waarin ze zijn ontstaan: ga voor Lincubator!”

Naam Achternaam

Ilse Brouwers | Ballast Nedam

“De tijd is rijp!”

Ronald Dielwart | Dura Vermeer

”Succesvol innoveren door het zien van kansen en deze durven te implementeren. Dat is waar Lincubator voor staat.”

Henk HombergERA Contour

“Van ketenintegratie naar keteninnovatie. Door krachtenbundeling bereiken we een nog niet vertoonde radicale innovatie in de bouw!”

Bert Keijts | Portaal Vastgoed Ontwikkeling

“Lincubator biedt een fantastische gelegenheid voor mensen met lef om hun creativiteit, kennis en kunde voluit in te zetten voor een uitdagende businesscase: Ontwikkel een integraal concept voor sociale huurwoningen, waar betaalbaarheid, flexibiliteit,duurzaamheid en energiebesparing hand in hand gaan. Wie durft?”

André KlouwenDura Vermeer

“Verbeteren moet altijd. Vernieuwen is van levensbelang. Veranderen vergt lef.”

Arthur Lippus | Portaal Vastgoed Ontwikkeling

“Lincubator is een stoer verkenningsbootje dat op volle zee bij windkracht 10 wordt gelanceerd door onze containerschepen. Zij mag een nieuwe koers naar een nieuwe bruisende haven gaan verkennen. Durf je dat avontuur aan en vind je dat jij bij de bemanning hoort? Spring er dan nu op!”

Joost Nelis | BAM Woningbouw

“Radicale innovatie kan alleen door samen te werken, los van de bestaande conventies… Dat kan met Lincubator!”

Ben Pluijmers | Havensteder

“De komende jaren wordt de bouw- en vastgoedindustrie opnieuw uitgevonden. Oude structuren verdwijnen en nieuwe partijen betreden de markt. We moeten anders met onze voorraad en de opgave voor de toekomst omgaan. Wij willen met onze neus boven op die vernieuwing zitten en daar mede vorm aan geven. Klant, duurzaamheid en radicale innovatie zijn de sleutelbegrippen.”

Stefan Schuwer | Ymere

“Innovatie door zeer ondernemende co-creatie: DAT is Lincubator!”

Job van ZomerenERA Contour

“Lincubator geeft energie. Wat een fantastische uitdaging, de basis leggen voor een sectorbrede  radicale innovatie. Laat die kans niet liggen!”

Peter Lahaye | Eigen Haard

“Ons verdienmodel en dus de woningbouwproductie heeft creatieve, innovatieve en inspirerende concepten voor ketensamenwerking keihard nodig.”