youtube linkedin twitter linkedin
 
 

Over Lincubator

Lincubator is ontstaan vanuit de koplopers groep voor ketensamenwerking bestaande uit vier bouwondernemingen en vijf woningcorporaties. Deze groep ziet de noodzaak om voor ketensamenwerking in de bouw een versnelling in te zetten. De markt van nu vraagt om vernieuwing. De klant van morgen vraagt om een nieuwe manier van het ontwikkelen van betaalbare woningen. Bestaande structuren en verdienmodellen hebben hun tijd gehad. De noodzaak om op korte termijn tot nieuwe concepten en producten voor woningbouw te komen die passen bij de behoefte en de mogelijkheden van de consument van morgen.

De bestaande bestuursmodellen, waarbij de gevestigde entiteiten een interactieve samenwerking aangaan binnen de grenzen van tevoren vastgestelde (juridische) kaders, zijn niet voldoende. De gewenste versnelling vergt een radicalere wijziging van structuur, waarbij een gezamenlijke nieuwe entiteit wordt opgezet én gefinancierd. Dit laatste zou een radicale verandering betekenen van de wijze waarop nu wordt samengewerkt.

De klant

In deze nieuwe entiteit staat de eindgebruiker, in welke vorm dan ook, centraal. Samen met de klant ideeën vormen en woonconcepten en –producten bedenken, welke ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Ketenpartners werken samen met elkaar én met de klant. Een nieuwe manier van energie, kennis en middelen delen die moet resulteren in een nieuw business- en verdienmodel.

Nieuwe businessmodellen

In dit nieuwe business model staan zowel vernieuwing als duurzaamheid centraal. Alle inspanningen moeten leiden tot een substantiële verlaging van de kosten van wonen voor de consument en een verhoging van de kwaliteit van product en proces. Daarbij moeten alle investeringen rendabel gemaakt worden. Er moeten verdienmodellen ontstaan die passen bij een dergelijke samenwerkingsvorm en die acceptabel zijn voor alle partners.

Waarom Lincubator?

De keuze voor een dergelijke radicale wijziging in de samenwerkingsvorm kent ongetwijfeld vele hobbels. Waarom willen we dit pad dan bewandelen? We doen dit, omdat de betrokken partijen de visie delen dat de klant onze wereld bepaalt en overtuigd zijn van de kracht van ketensamenwerking. De betrokken partijen geloven dat een versnelling mogelijk is als we de krachten bundelen, waardoor er meer energie in kortere tijd vrijkomt. De opbrengst die dat genereert levert een evenredig rendement op voor alle betrokkenen, met de eindgebruiker voorop.

Wat is Lincubator

De negen betrokken bedrijven hebben mbv een selectie vijf mensen gekozen die zich een jaar volledig mogen bezig houden met deze uitdaging. Lincubator is gestart op 1 november 2012 en heeft een jaar de tijd gekregen om businessmodellen op te zetten.

Dit wordt gedaan vanuit de volgende visie/urgentie:
De markt verandert nu snel en rigoureus in de toekomst. Als je hierin niet meegaat, wordt je als bedrijf de dinosaurus van morgen. Dit is geen crisis, maar een transitie.
We moeten nu echt de behoefte van de klant invullen.

Vanuit deze urgentie is Lincubator met de opdracht bezig: ‘Het maken van businessmodellen om in de behoefte van prettig en betaalbaar wonen te voorzien.’